De Raad voor de Kinderbescherming

Wanneer uw kind in aanraking komt met de politie, wordt automatisch de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. De Raad gaat onderzoeken hoe het met uw kind gaat, thuis en op school, en bekijkt of uw kind al eerder met de politie in aanraking is gekomen. De Raad kan u als ouders en ook de school in het onderzoek betrekken. De Raad maakt daarvan een rapport en geeft advies aan de officier van justitie of de kinderrechter. Uw kind kan ook worden besproken in het Justitieel Casus Overleg. Tijdens dit overleg zitten verschillende partijen bij elkaar (onder meer de Raad voor de Kinderbescherming, de politie en het OM) en wordt bekeken hoe de zaak het beste kan worden afgedaan en wat er eventueel moet gebeuren om te zorgen dat uw kind op het rechte pad blijft.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE