Wet OM afdoening

De Wet OM-afdoening geeft het OM de mogelijkheid om misdrijven en overtredingen buiten de rechter om af  te doen door een strafbeschikking uit te vaardigen. Vanaf 1 maart 2011 geldt dat ook voor minderjarigen.  Het OM roept de jongere op om te verschijnen op een zitting. Deze zitting wordt niet gehouden op de rechtbank, maar vaak in een zogeheten Veiligheidshuis. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende instanties, zoals de politie, het OM en de Raad voor de Kinderbescherming.

Een strafbeschikking kan bestaan uit verschillende  straffen en maatregelen, zoals een geldboete en een taakstraf, maar ook een  schadevergoedingsmaatregel of een stadionverbod.  Als je het er niet mee eens bent kun je bezwaar maken door bij het OM verzet in te stellen. Hierdoor komt de zaak alsnog voor de rechter, die de zaak dan in zijn geheel opnieuw beoordeelt.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE