Verhoor en inverzekeringstelling

Na het verhoor kan de officier van justitie bepalen dat uw kind naar huis mag. Uw kind hoort dan later of het alsnog vervolgd wordt. De officier van justitie kan ook bepalen dat uw kind in verzekering moet worden gesteld. Dat betekent dat uw kind nog drie dagen in de cel op het politiebureau moet blijven. Dit kan alleen wanneer uw kind van een ernstig misdrijf wordt verdacht, waarop een gevangenisstraf staat van minimaal vier jaar. De politie heeft in die drie dagen de tijd uw kind te verhoren. De inverzekeringstelling kan in bijzondere gevallen nog met drie dagen worden verlengd. U mag uw kind bezoeken op het politiebureau.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE