Onderhoud ten Parkette (OTP)

Wanneer de jongere wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. De jongere wordt samen met zijn ouders opgeroepen om hierover met de officier van justitie (of de parketsecretaris) te spreken. De Raad voor de Kinderbescherming heeft een rapport opgemaakt over de jongere en geeft een advies over de straf die het best bij hem of haar past. De jongere hoeft dan niet naar de kinderrechter, zal dus niet veroordeeld worden en krijgt geen strafblad. De officier kan daar wel voorwaarden tegenover stellen, bijvoorbeeld een taakstraf of de maatregel Hulp en Steun.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE