Maatregel Hulp en Steun (MHS)

Deze maatregel wordt meestal voor 6 maanden opgelegd, maar kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar. De maatregel is gericht op de aanleiding tot het delict en de aanpak van mogelijke problemen thuis, op school of in de vrije tijd. De jongere wordt begeleid door de jeugdreclassering.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE