Wat gebeurt er na het verhoor?

Het kan zijn dat je na het verhoor naar huis mag. Je ouders moeten je dan komen ophalen van het politiebureau. Je krijgt dan later bericht van justitie wat er met je strafzaak zal gebeuren. De officier van justitie kan besluiten om je niet te vervolgen. Dat heet een sepot. Het is ook mogelijk dat je van de officier van justitie een aanbod krijgt om een taakstraf te doen. Je hoeft dan niet naar de kinderrechter. Het kan ook zo zijn dat je wel naar de kinderrechter moet. In dat geval krijg je een dagvaarding.

Maar als het onderzoek na die 6 uur nog niet klaar is, moet je langer blijven. Je wordt dan in verzekering gesteld. Dat kan alleen als je wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. In het algemeen is dat aan de orde als het om een strafbaar feit gaat waarvoor je een gevangenisstraf van 4 jaar of meer kunt krijgen. De inverzekeringstelling duurt 3 dagen en kan, als dat voor het onderzoek dringend noodzakelijk is, nog eens met 3 dagen worden verlengd. Je bent overdag in een cel op het politiebureau en je slaapt in een cellencomplex. Je krijgt zo snel mogelijk bezoek van een advocaat en ook je ouders mogen je op het politiebureau bezoeken.

Bovendien krijg je bezoek van een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat gebeurt bij iedere minderjarige verdachte. De Raad wil graag weten hoe het thuis en op school met je gaat. De medewerker schrijft een rapport en adviseert de officier van justitie en de kinderrechter.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE