Halt-straf

Wanneer een jongere van 12 jaar of ouder voor het eerst iets strafbaars heeft gedaan, dan is de kans groot dat de politie de zaak afdoet met een waarschuwing (als het geen ernstige zaak betreft) of dat de politie de jongere naar Halt verwijst. De ouders worden hier ook over ingelicht.
De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere heeft drie gesprekken bij Halt, biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken. De Halt-straf duurt maximaal 20 uur. Zijn de jongeren alle afspraken nagekomen? Dan stuurt Halt een positief advies naar de politie. De zaak is hiermee afgedaan. Het Openbaar Ministerie stelt dan geen vervolging in en de jongeren krijgen ook geen strafblad. De Halt-straf (van maximaal 20 uur) wordt meestal buiten schooltijd uitgevoerd. Overigens moet de jongere instemmen met de straf die Halt voorstelt. Wanneer de jongere nog geen 16 jaar is moeten ook de ouders er (schriftelijk) mee instemmen.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE