Straffen en maatregelen

Wanneer kinderen tussen de 12 en 18 jaar iets doen dat strafbaar is, komen ze in aanraking met het jeugdstrafrecht. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd als ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Wél kunnen ze worden aangehouden door de politie, worden gefouilleerd (onderzocht aan lichaam en kleding) en worden verhoord op het politiebureau.

Wanneer een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit heeft gepleegd, betekent dat niet dat hij direct voor de kinderrechter moet verschijnen. De meeste jongeren worden niet gedagvaard.

Welke straf zal er volgen?

Een kind kan geconfronteerd worden met de de straffen en maatregelen die u in het menu vindt. Welke straf een kind in een specifiek geval zal krijgen, zal afhangen van allerlei factoren zoals de aard van de verdenking, de omstandigheden waaronder het feit heeft plaatsgevonden en persoon van het kind. Een ervaren jeugdstrafrecht advocaat kan aan de hand van het dossier een reële inschatting maken van de te verwachten uitkomst.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE