Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)

De kinderrechter kan ook een GBM opleggen. Deze zeer strenge maatregel is bedoeld voor jeugdige veelplegers tussen de 12 en de 21 jaar met gedragsproblemen. Ook jongeren met gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig delict plegen komen voor de maatregel in aanmerking. Deze maatregel is bedoeld voor jongeren voor wie een voorwaardelijke straf of een taakstraf te licht is en de Pij-maatregel te zwaar. Jongeren staan onder toezicht van de jeugdreclassering en moeten bijvoorbeeld een agressieregulatietraining volgen of een gezinsgerichte training. De maatregel duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar en kan worden verlengd. Als de jongere zich niet houdt aan de behandeling dan volgt detentie voor het resterende deel van de maatregel.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE