De terechtzitting

Uiteindelijk zal uw kind dan een dagvaarding krijgen om voor een kinderrechter te verschijnen die een uitspraak doet in de zaak. Deze zitting vindt in beginsel achter gesloten deuren plaats. Alleen de mensen die zijn opgeroepen mogen erbij aanwezig zijn.

U bent als ouders verplicht bij de zitting aanwezig te zijn.

In de zittingszaal bevinden zich een officier van justitie (links in de zaal), een kinderrechter (middenin de zaal) en een griffier (rechts van de rechter; de griffier schrijft op wat er tijdens de zitting wordt gezegd).  In zeer ernstige/ingewikkelde zaken zullen er drie kinderrechters aanwezig zijn in plaats van één.

De kinderrechter zal naar aanleiding van het verhaal dat het hoort van de officier van justitie, van de advocaat van uw kind, van de Raad voor de Kinderbescherming en van uw kind zelf een beslissing nemen over het feit. Uw kind heeft ook tijdens de zitting het recht te zwijgen en hoeft dus geen antwoorden te geven op vragen. De advocaat kan uw kind goed adviseren wat het beste is in zijn zaak.

Er is ook de mogelijkheid tot het horen van getuigen en deskundigen. Daarnaast kan de kinderrechter aan u als ouders vragen stellen.  Ook de persoonlijke omstandigheden van uw kind spelen namelijk een rol.

De kinderrechter moet beslissen of hij het feit wettig en overtuigend bewezen vindt. Vindt hij dat niet, dan zal hij uw kind vrijspreken. Vindt het hij feit wel bewezen, dan beslist hij of uw kind een straf krijgt en welke. De tijd die uw kind heeft doorgebracht in voorarrest wordt afgetrokken van de straf die de kinderrechter oplegt.

De kinderrechter beslist direct of twee weken na de zitting.  Wanneer uw kind het niet eens is met het vonnis is er de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. De advocaat kan u en uw kind daarover goed adviseren. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep  gaan. Dat dient binnen twee weken na de dag van de uitspraak te gebeuren. In hoger beroep wordt de zaak  door het gerechtshof nog een keer bekeken.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE