Gevangenhouding

Wanneer de officier van justitie vindt dat uw kind nog langer vast moet blijven zitten,  moet uw kind opnieuw naar de rechtbank. Drie rechters beslissen dan of uw kind nog 30, 60 of 90 dagen in voorlopige hechtenis moet blijven. Dit heet gevangenhouding. Ook de gevangenhouding kan weer worden geschorst. Schorsing is een belangrijk middel om te proberen uw kind weer op het goede spoor te krijgen. Aan de schorsing kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld schoolgaan, werk  zoeken, avondklok en begeleiding door de jeugdreclassering.

De gevangenhouding mag nooit langer duren dan 90 dagen. Tijdens de vordering gevangenhouding staat de advocaat uw kind bij. U kunt zelf ook bij deze zitting aanwezig zijn.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE