Pij-maatregel: Maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

Deze maatregel wordt opgelegd aan jongeren die schuldig worden bevonden aan een ernstig misdrijf en bij wie intensieve hulp en behandeling nodig is om herhaling van het misdrijf te voorkomen. De maatregel kan worden opgelegd aan niet, minder of volledig toerekeningsvatbare jongeren. Vaak is er bij de jongeren sprake van een gedragsstoornis of ontwikkelingsstoornis. De maatregel duurt maximaal drie jaar en kan worden verlengd.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE