Wat gebeurt er na de inverzekeringstelling?

Ook nu zijn er weer twee mogelijkheden: je mag naar huis of je moet langer blijven. Als de officier van justitie je langer wil vasthouden kan dat niet zomaar. Hierover moet door de rechter-commissaris een beslissing worden genomen. De rechter-commissaris is een kinderrechter die niet over je zaak beslist, maar alleen over het langer vasthouden. De officier van justitie vordert de bewaring voor 14 dagen. De rechter-commissaris zal over de vordering bewaring met je spreken. Daar is je advocaat bij aanwezig. Meestal worden je ouders ook uitgenodigd. Ook wordt het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming besproken. Deze hele procedure heet de voorgeleiding en vindt plaats op de rechtbank.
Vindt de rechter-commissaris dat je niet langer vastgehouden hoeft te worden dan kan hij beslissen dat je, al dan niet onder voorwaarden, naar huis mag. Afhankelijk van de ernst van het strafbare feit waarvan je wordt verdacht en bijvoorbeeld of je al eerder met justitie in aanraking bent geweest, kan de rechter-commissaris ook besluiten je langer vast te houden. Je wordt dan in bewaring gesteld. In dat geval ga je niet terug naar het politiebureau maar wordt je in een jeugdinrichting ergens in Nederland geplaatst. Als je in bewaring bent gesteld begint de voorlopige hechtenis, ook wel voorarrest genoemd.
De rechter-commissaris bekijkt altijd of de voorlopige hechtenis kan worden geschorst. Dat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden naar huis mag. Bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat je naar school gaat of dat je begeleiding aanvaardt. Dat is niet vrijblijvend: op het moment dat je de voorwaarde niet nakomt wordt je weer opgepakt. Het betekent overigens ook niet dat als je de voorwaarde wel nakomt je overal vanaf bent. De voorwaarde is namelijk geen straf.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE