Inbewaringstelling

Na de periode van drie dagen op het politiebureau kan de officier van justitie uw kind heenzenden of beslissen dat het moet worden voorgeleid voor de (kinder)rechter-commissaris bij de rechtbank. Bij deze voorgeleiding is natuurlijk de advocaat van uw kind aanwezig om de (juridische) belangen van uw kind te behartigen. U kunt zelf ook bij de voorgeleiding aanwezig zijn. De rechter-commissaris bespreekt de vordering bewaring met uw kind en kan beslissen dat uw kind nog 14 dagen in bewaring moet blijven. De bewaring wordt tenuitvoergelegd in een jeugdinrichting ergens in Nederland. Ook daar kunt u uw kind bezoeken. Op de website www.dji.nl vindt u de adresgegevens van alle jeugdinrichtingen in Nederland.

De rechter-commissaris bekijkt altijd of de mogelijkheid er is dat uw kind wordt geschorst en dus terug naar huis (en weer naar school) mag. Daarbij kunnen allerlei voorwaarden worden gesteld, waar uw kind zich aan moet houden. Doet uw kind dit niet, dan kan het weer worden opgepakt.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE