Overige straffen en maatregelen

Eigendommen (bijvoorbeeld brommers en scooters) en illegaal verkregen goederen (bijvoorbeeld een gestolen telefoon of een door heling verkregen telefoon) kunnen in beslag worden genomen. Ook kan er een maatregel tot betalen van schadevergoeding worden opgelegd.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE