Wat zijn je rechten?

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wordt je verdacht van een strafbaar feit? Dan kan de politie je meenemen naar een politiebureau om te worden verhoord.

De politie moet je vertellen waar ze je van verdenkt. De politie zal je ook vragen stellen over het feit waarvan ze je verdenkt. Je hoeft op die vragen niet te antwoorden als je dat niet wilt. Je hebt zwijgrecht.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie “soorten” strafbare feiten: zeer ernstige strafbare feiten, ernstige strafbare feiten en andere strafbare feiten. Als de politie je van een zeer ernstig strafbaar feit verdenkt, komt er altijd een advocaat. Als je tussen de 12 en de 15 jaar bent en de politie verdenkt je van een ernstig strafbaar feit dan komt er ook altijd een advocaat, ben je 16 of 17 jaar dan mag je zelf kiezen of je met een advocaat wilt praten. Wordt je verdacht van een ander strafbaar feit dan mag je, ongeacht je leeftijd, zelf kiezen of je met een advocaat wilt praten.

Je hebt, in elk geval als je bent aangehouden, niet alleen recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor (consultatiebijstand), je hebt ook recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor (verhoorbijstand). De verhoorbijstand mag ook worden gegeven door een vertrouwenspersoon. Dat kunnen je ouders zijn. De aanwezigheid van je ouders tijdens het verhoor sluit echter de aanwezigheid van een advocaat uit. Je ouders en een advocaat mogen dus niet allebei aanwezig zijn tijdens het verhoor.

De advocaat komt op voor jouw belangen en mag niet met anderen praten over hetgeen hij van jou heeft gehoord.

Wat is de procedure?

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE