Intensieve Traject Begeleiding (ITB)

ITB valt uiteen in ITB CRIEM en ITB-Harde Kern

ITB CRIEM duurt meestal 3  maanden, maar kan worden verlengd. De maatregel wordt opgelegd aan jongeren van niet-westerse afkomst die voor de eerste keer, of voor meerdere lichte vergrijpen met justitie in aanraking komen. Het doel is te voorkomen dat de jongere opnieuw delicten pleegt. Het leven tussen twee culturen en de moeite die het gezin heeft om te integreren worden als risicofactoren gezien. De jongere wordt begeleid door de jeugdreclassering. Hierna volgt begeleiding vanuit de MHS.

ITB-Harde Kern is een maatregel die meestal voor 6 maanden wordt opgelegd, maar kan worden verlengd. De maatregel wordt opgelegd aan jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. In plaats van jeugddetentie krijgt de jongere  begeleiding van de jeugdreclassering. Als de jongere zich niet aan de afspraken houdt, stopt het traject en volgt alsnog jeugddetentie. Na afloop van de maatregel volgt begeleiding vanuit de MHS.

MEIJERS | CANATAN ADVOCATEN
Herengracht 478
1017 CB Amsterdam
T 020 638 36 06
F 020 708 54 15
info@meijerscanatan.nl
www.meijerscanatan.nl

ROUTE