Kinderbeschermingsmaatregelen (civiel recht)

Het uitgangspunt van de wet is dat beide ouders het gezag over hun kind uitoefenen en dat ouders verantwoordelijk  zijn voor de opvoeding van hun kind. De rechter kan echter tegen de wil van ouders kinderbeschermingsmaatregelen treffen die het gezag beperken. De bekendste hiervan zijn de ondertoezichtstelling (OTS) en de machtiging uithuisplaatsing (MUHP).  OTS en MUHP zijn maatregelen die toegepast kunnen worden wanneer de ontwikkeling (lichamelijk en/of geestelijk) van een kind (ernstig) bedreigd wordt, en wanneer vrijwillige hulp niet geaccepteerd wordt of niet toereikend is gebleken.